رزومه

تحصیلات

دانشکده فنی دکتر شریعتی تهران
تیر ماه 1383

کارشناسی طراحی لباس

دانشگاه الزهرا تهران
تهران ۱۳۸۷

کارشناس ارشد پژوهش هنر 

افتخارات

همایش ملی صنعت چرم
تیر ماه 1391

برگزیده بخش کارآفرین جوان در اولین همایش ملی صنعت چرم و کفش تیرماه ۱۳۹۱  

موسس نمایشگاه
بهمن 1396

موسس نمایشگاه تخصصی مانتو بهاره با نام مستوره بهمن ۱۳۹۶  

سوابق تدریس

مدرس دانشگاه آزاد
1388-1400

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی  

دانشگاه پیام نور مشهد
1388-1398

مدرس دانشگاه پیام نور مشهد 

دانشگاه جامع علمی کاربردی مشهد
1389-1400

مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی مشهد

تجربه کاری

شرکت چرم شهد
۸۲ تا ۸۸

طراح الگوساز و مدیر بخش طراحی شرکت چرم مشهد   

 موزه مردم شناسی آستان قدس رضوی
۸۷ تا ۸۹

مجری پروژه تحقیقاتی با موضوع تنظیم شناسنامه پارچه ها و سوزن دوزی های سنتی به در موزه مردم شناسی آستان قدس رضوی  

عضو کمیسیون های فنی و تخصصی سازمان استاندارد و تحقیقات خراسان
۸۷ تا ۸۹

عضو کمیسیون های فنی و تخصصی سازمان استاندارد و تحقیقات خراسان در تدوین دو استاندارد ۸۷ تا ۸۹  

مجله اخبار صنعت چرم
۸۹ تا ۹۹

عضو نویسندگان مجله اخبار صنعت چرم و کفش 

شرکت طراحی و الگوسازی طراحان پیشرو
1395

موسس شرکت طراحی و الگوسازی طراحان پیشرو ۹۵

عضو اتحادیه خیاطان
1395

عضو اتحادیه خیاطان زنانه و ثبت و تاسیس مزون طراحان پیشرو   

مدیر و مربی آموزشگاه
1389-1392

مدیر و مربی آموزشگاه آزاد طراحی و الگوسازی